Goederen

Vervoer voor bulkgoed, stukgoed, containers en drijvend transport.

Transport voor elk soort droge lading. Ervaar onze flexibiliteit en directe aanpak.

Een breed gamma van goederensoorten komt in aanmerking voor transport over de binnenwateren van Nederland, België, Duitsland, Frankrijk en Zwitserland. Bij Eleveld Transport is vervoer van vele goederen mogelijk die qua afmetingen en soort in de schepen passen.

Lees meer over de mogelijkheden

Bulk is de meest vervoerde goederensoort in de binnenvaart en de binnenvaart heeft een marktaandeel van maar liefst 80%. Bulkgoederen worden los in het ruim van een schip geladen. Eleveld Transport vervoert uitsluitend droge lading in haar schepen. Typische voorbeelden van droog bulktransport zijn bouwmaterialen zoals zand en grind of granen en veevoeders.

Stukgoed bestaat uit materialen waarvan de hoeveelheid niet naar maat of gewicht maar per stuk wordt opgegeven. Stukgoederen worden vervoerd in kisten, kratten, vaten of balen. De binnenvaart is erg geschikt voor vervoer van stukgoed, omdat ze vaak veel ruimte in beslag nemen. Voorbeelden van stukgoederen zijn auto’s, papier, stoepranden en machines.

Vrijwel alle droge lading schepen kunnen naast droge bulk ook containers vervoeren. Zo ook de schepen van Eleveld Transport. Bovendien kunnen onze schepen de stuurhut verhogen, zodat we in totaal 268 containers kunnen vervoeren. De meest uiteenlopende soorten lading komen in aanmerking voor transport in containers, van high tech apparatuur en kleding tot garnalen in vriescontainers.

Eleveld Transport is ook in staat om grote of afwijkende ladingen te vervoeren met duwbakken of pontons. Wij zijn gecertificeerd om combinaties van drijvend of speciaal transport te maken die tot 10800 ton mogen vervoeren.